HAS Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
Hesapla
İŞYERİ TEHLİKE SINIFI İŞYERİ HEKİMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
AZ TEHLİKELİ 0 0 0
TEHLİKELİ 0 0 0
ÇOK TEHLİKELİ 0 0 0

Diğer Sağlık Personeli:

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve (Ek ibare: 10/9/2014-6551/16 md.) on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan; 2000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir.

Tehlikeli sınıfta yer alan; 1500 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi / iş güvenliği uzmanı eklenir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan; 1000 ve üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı ile yukarıdaki kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı eklenir.

Tehlike sınıfı İlgili uzman Çalışma süresi
Az tehlikeli sınıfta Hekim Çalışan başına ayda 4 dakika,
Mühendis Çalışan başına ayda 6 dakika,
Tehlikeli sınıfta Hekim Çalışan başına ayda 6 dakika,
Mühendis Çalışan başına ayda 8 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta Hekim Çalışan başına ayda 8 dakika,
Mühendis Çalışan başına ayda 12 dakika,